PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

موضوعات هفتمین سال کارگاه های آموزشی لیفتینگ

  • کد خبر:100124
  • تاریخ خبر :دوشنبه , 1398/05/30
  • بازدید:114 نفر
موضوعات هفتمین سال کارگاه های آموزشی لیفتینگ

 موضوعات مورد بررسی در 4 شهریور 98 جرثقیل سقفی و دروازه ای                  

         - عوامل اصلی در حوادث جرثقیل
         - انواع جرثقیل
         - انواع جرثقیل سقفی
         - واژه شناسی اجزاي جرثقیلها
         - ادوات باربرداري
         - انواع اتصال انتهاي اسلینگ سیم بکسل
         - کاهش ظرفیت مجاز جرثقیل
         - آیا بازرس جرثقیل مجاز به اپراتوري است؟
         - بازرسی ایمنی
         - باربرداري با بار نامشخص
         - ایمنی جرثقیل سقفی
         - صلاحیت لازم براي اپراتوري جرثقیل
         - استانداردهاي ایمنی جرثقیل
         - وردست هاي اپراتور
         - نکات ایمنی در باربرداري
         - استانداردهاي ایمنی جرثقیل
         - مشخصات جرثقیل سقفی
         - شرایط بازرس جرثقیل
         - فواصل زمانی بازرسی
         - انواع بازرسی جرثقیل
         - استانداردهاي ساخت جرثقیل سقفی
         - مشکلات احتمالی در اجزاي سازه ای
         - عوامل موثر بر عیوب سازه اي
         - تاثیر مشکلات مسیر حرکتی بر کارکرد جرثقیل
         - بازرسی اجزاي مکانیزم بالابري
         - گواهینامه سیم بکسل
         - وظایف اپراتور جرثقیل
         - تاثیر مشکلات مسیر حرکتی بر کارکرد جرثقیل
         - بار خالص و بار ناخالص
         - آزمون عملکرد

         - صدور گواهینامه بازرسی جرثقیلموضوعات مورد بررسی در 5 شهریور 98 اصول لیفتینگ و تهیه لیفتینگ پلن                   
 
         - ریگر یا سیم بکسل انداز
         - علامت ده
         - چند نکته ایمنی مهم در خصوص سرویس و نگهداری جرثقیل های متحرک :
         - از جمله خطر های حادثه ساز مرتبط با کار ریگری می توان موارد زیر را نام برد:
         - وظایف ،مسئولیت ها و نکات ایمنی مربوط به ریگری
         - مرکز گرانش بار
         - زوایای قابل شناسایی برای ریگر
         - آشنایی با کاربرد جدول بار ونحوه استفاده صحیح از آن
         - عوامل موثر درتعیین ظرفیت بار برداری
         - شرایط و مسئولیت های اپراتور جرثقیل واجد صلاحیت
         - نواحی باربرداری و آماده کردن محل باربرداری و شروع به کار جرثقیل متحرک

         - چند نکته در مورد ایمنی در طراحی بسکت ایمنی
         - بررسی نکات فنی در مبحث Heavy Lifting
         - بررسی انواع کانفیگ‌های Kobelco SL4500
         - انتخاب جرثقیل و کانفیگ مناسب جهت لیفت تجهیز V-2202
         - تعیین ظرفیت هوک و تعداد پارت­های وایر گذرنده از قرقره هوک
         - نحوه­ی تعیین تناژ وارد شده بر جرثقیل لیفت و تیل در عملیات تیلینگ در زوایای مختلف
         - نحوه­ی انتخاب Rigging مناسب جهت عملیات لیفتینگ
موضوعات مورد بررسی در 6 شهریور  98 سازه های تاور کرین                   
 
         - دلایل اصلی سقوط جرثقیل برجی
         - دلایل اهمیت جرثقیل های برجی
         - استاندارد های رایج جرثقیل
         - استاندارد های رایج جرثقیل برجی
         - دسته بندی جرثقیل ها
         - انواع جرثقیل برجی
         - انواع جرثقیل برجی از نظر نصب
         - اجزای جرثقیل برجی
         - دفترچه دستگاه
         - آشنایی با سیستم های راهبری دستگاه
         - نکات مهم در انتخاب جرثقیل تاور
         - جدول بار و نواحی
         - بازرسی جرثقیل برجی
         - نوشته های اطلاعاتی طبق استاندارد ISIRI10359-3
         - معیار پذیرش قلاب
         - معیار پذیرش سیم بکسل
         - معیار پذیرش قرقره و درام
         - میکرو سوئیچ ها
         - اجزای بحرانی
         - آزمون های عملکردی
         - گزارش بازرسی و صدور گواهینامه
         - آشنایی با نوع جرثقیل از نقطه نظر نقاط ضعف و قوت
         - موارد ایمنی هنگام برپایی و برچیدن جرثقیل برجی
         - شرایط اپراتور دستگاه
         - تجهیزات بار برداری
         - نحوه محاسبه ظرفیت سیم بکسل
         - بازرسی بلت
         - نگهداری و انبارداری
         - موارد ایمنی قلاب
         - موارد ایمنی و بازرسی کار با شگل
         - ایمنی و بازرسی فنی
         - روش های مختلف بستن بار

         - روش های نا ایمن استفاده از تجهیزات


تصاویر سال های گذشته همایش استاندارد و ایمنی PHQ

پوستر هفتمین سال همایش استاندارد و ایمنی لیفتینگ PHQ

آخرین خبرها

پربازدیدترین خبرها