آرشیو خبرها | آموزشگاه حرفه ای هیرسا

PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

دوره آموزشی خرداد 97

 • تاریخ خبر:یکشنبه , 1397/05/23
 • بازدید خبر:12 نفر
دوره آموزشی خرداد 97

برگزاری دوره آموزشی در خرداد سال 97

دوره های تخصصی سال شهریور سال 96

 • تاریخ خبر:یکشنبه , 1397/04/26
 • بازدید خبر:34 نفر
دوره های تخصصی سال شهریور سال 96

دوره های تخصصی سال شهریور سال 96

مهارتهای مورد نیاز یک اپراتور تاور کرین

 • تاریخ خبر:دوشنبه , 1397/04/20
 • بازدید خبر:44 نفر
مهارتهای مورد نیاز یک اپراتور تاور کرین

مهارتهای مورد نیاز یک اپراتور تاور کرین

دوره تیر 97

 • تاریخ خبر:پنجشنبه , 1397/04/30
 • بازدید خبر:43 نفر
دوره تیر 97

دوره تیر 97

دوره آموزشی شهریور 97

 • تاریخ خبر: , 1397/04/24
 • بازدید خبر:54 نفر
دوره آموزشی شهریور 97

برگزاری دوره آموزشی در شهریور سال 97

تفاوت بین پرتو جرثقیل و جرثقیل پل

 • تاریخ خبر:یکشنبه , 1397/04/19
 • بازدید خبر:113 نفر
تفاوت بین پرتو جرثقیل و جرثقیل پل

تفاوت بین پرتو جرثقیل و جرثقیل پل چیست؟

پربازدیدترین خبرها