PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

دوره اپراتوری لیفتراک درون سازمانی برگزار شده در 24 بهمن 1397

 • تاریخ خبر:دوشنبه , 1397/12/01
 • بازدید خبر:1 نفر
دوره اپراتوری لیفتراک درون سازمانی برگزار شده در 24 بهمن 1397

دوره اپراتوری لیفتراک درون سازمانی برگزار شده در 24 بهمن 1397

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در آخر بهمن ماه 1397

 • تاریخ خبر:شنبه , 1397/11/15
 • بازدید خبر:13 نفر
دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در آخر بهمن ماه 1397

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در آخر بهمن ماه 1397

دوره برگزار شده بازرسی و ایمنی تاورکرین در9 بهمن 1397

 • تاریخ خبر:دوشنبه , 1397/11/10
 • بازدید خبر:16 نفر
دوره برگزار شده بازرسی و ایمنی تاورکرین در9 بهمن 1397

دوره برگزار شده بازرسی و ایمنی تاورکرین در9 بهمن 1397

حادثه سقوط جرثقیل پروژه ساختمانی

 • تاریخ خبر:شنبه , 1397/11/29
 • بازدید خبر:3 نفر
حادثه سقوط جرثقیل پروژه ساختمانی

حادثه سقوط جرثقیل پروژه ساختمانی در بزرگراه اشرفی اصفهانی در تاریخ 28 بهمن 1397 ساعت 12 ظهر

دوره ارزیابی خطرات ریسک در آخر بهمن ماه 1397

 • تاریخ خبر:دوشنبه , 1397/11/10
 • بازدید خبر:15 نفر
دوره ارزیابی خطرات ریسک در آخر بهمن ماه 1397

دوره ارزیابی خطرات ریسک در آخر بهمن ماه 1397

دوره برگزار شده بازرسی و ایمنی جرثقیل سقفی در 8 بهمن 1397

 • تاریخ خبر:یکشنبه , 1397/11/09
 • بازدید خبر:16 نفر
دوره برگزار شده بازرسی و ایمنی جرثقیل سقفی در 8 بهمن 1397

دوره برگزار شده بازرسی و ایمنی جرثقیل سقفی در 8 بهمن 1397

پربازدیدترین خبرها