PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

جزوه اصول صحیح باربرداری


دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1394


دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1394

دوره آموزشی لیفتراک


اموزش اپراتوری جرثقیل های سقفی و دروازه ای


دوره آموزشی بازرسی فنی و ایمنی جرثقیل برجی - تاورکرین


اصول باربرداری و لیفتینگ