PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

بازرسی های جرثقیل متحرک شامل چه مواردی میباشد؟

وظایف یک ریگر خوب چیست؟

درام جرثقیل چیست؟

لیفتراک ها چه تفاوت هایی با ماشین های معمولی دارند؟

چگونه از سالم بودن قلاب ها اطمینان حاصل کنیم؟

سه خطر عمده در هنگام کار با اسلینگ ها